14 березня 2023 року доцентка Лілія Мідак взяла участь у Всеукраїнському форумі «Підготовка вчителя хімії: реалії сьогодення», організованим кафедрою хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «XVII Менделєєвські читання».

У ході зустрічі учасники форуму обговорили проєкт професійного стандарту вчителя, який запропонований для громадського обговорення, та внесли свої пропозиції. Також відбувся обмін думок з приводу присвоєння кваліфікації випускнику освітнього рівня магістр, методичної підготовки здобувачів освітнього рівня магістр і змісту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.