Захист практики студентів групи СОПр-1м На початку семестру студенти спеціальності Середня освіта (Природничі науки) 1 курсу ОР магістр проходили виробничу педагогічну практику. Під час практики студенти активно занурюються в атмосферу реальної педагогічної роботи. Педагогічна практика є важливим кроком у підготовці read more

Наукова робота студентів відіграє важливу роль у сучасному освітньому процесі і розвитку суспільства в цілому, оскільки стимулює інтелектуальний розвиток студентів, сприяє їхньому академічному зростанню та підвищенню мотивації для подальшого вивчення. Проведення наукових досліджень вимагає від студентів критичного аналізу інформації, пошуку read more