Мідак Лілія Ярославівна

Кандидат хімічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю: Хімія у 2002. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами”.

Нагороди і відзнаки: Лауреат премії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в номінації «Молодий вчений року» (2009)

Google Scholar Liliia Midak

Orcid

Scopus

Web of Science

НАЗВА ПОСИЛАННЯ РІК
Моделі розподілу особин на пробних площах: 5. Статистичні характеристики. Дисперсійний аналіз: статистична рівність ряду математичних сподівань особин сосни кедрової …

ОГ Сіренко, ОВ Кузишин, ГО Сіренко
Вісник Прикарп. ун-ту ім. Василя Стефаника. Сер. Біологія.–Івано-Франківськ …
13 2008
Вплив температури термообробки на газовиділення з карбонових волокон у високому вакуумі

ГО Сіренко, ОІ Федоришин, ЛЯ Мідак
Фізика і хімія твердого тіла 7 (2), 274-288
13 2006
Зношування металічних поверхонь при мащенні полікомпонентними композиціями на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи

ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак, ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко
Фізика і хімія твердого тіла 8 (3), 641-650
11 2007
Методи оцінок впливу факторів на функції відгуку та процедури відсіювання параметрів оптимізації при вирішенні багатопараметричних завдань у матеріалознавстві

ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ОГ Сіренко, ЛЯ Мідак, ЛМ Солтис
Фізика і хімія твердого тіла 10 (2), 423-439
10 2009
Критерії оцінки розподілу мікронерівностей на поверхні твердого тіла

ОВ Кузишин, ОГ Сіренко, ЛЯ Мідак, ГО Сіренко
Фізика і хімія твердого тіла 9 (2), 407-414
10 2008
Антифрикційні властивості полікомпонентних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи під час мащення пари ароматичний поліамід–сталь

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин, ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
9 2008
Моделі розподілу особин на пробних площах: 4. Розподіл особин сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) та ялини звичайної (Picea abies) за нормальним законом Ґаусса

ОГ Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак, ГО Сіренко
Вісник Прикарп. ун-ту ім. Василя Стефаника. Сер. Біологія.–Івано-Франківськ …
9 2008
Стан популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в українських Карпатах: екологічна приуроченість деревостанів (загальний та кореляційний аналіз)

ОГ Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарп. ун-ту ім. Василя Стефаника. Сер. Біологія.–Івано-Франківськ …
7 2008
Вплив суміжних поверхонь на антифрикційні властивості композиційних полімерних мета ріалів: Карбопластики за ХМА-технологією

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ВП Свідерський, ЛВ Базюк
Фізика і хімія твердого тіла 6 (4), 692-701
6 2005
Вплив орієнтації структурних елементів наповнювачів на триботехнічні властивості полімерних композитів

ГО Сіренко, ВП Свідерський, ЛЯ Мідак, ОС Дробот
Проблеми трибології 2, 63-72
5 2004
Мас-спектральний аналіз газовиділення з вуглецевих волокон, покритих тонкими шарами міді

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, МБ Складанюк
Фізика і хімія твердого тіла 10 (1), 215-228
4 2009
Оцінка розподілу мікронерівностей на поверхні твердого тіла

ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак
Тези доповід. Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток …
4 2008
Протизносні властивості полікомпонентних композицій на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи під час мащення пари бронза–сталь

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин, ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко
Вопросы химии и химической технологии 1, 172-177
4 2008
Структура та фазовий склад поверхневих плівок карбонового волокна, омідненого в присутності PbS

ГО Сіренко, МБ Квич, ЛЯ Мідак
Фізика і хімія твердого тіла 9 (1), 153-161
4 2008
Фізико-хімія поверхні вуглецевих волокон, підданих термічній і механічній діям

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ОІ Федоришин
Фізика і хімія твердого тіла 9 (3), 621-631
4 2008
Пошук оптимального вмісту вуглецевого волокна в полімерній матриці антифрикційного композиту

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, МБ Квич
Фізика і хімія твердого тіла 7 (1), 172-176
4 2006
Антифрикційні властивості титану та його стопів

Л Мідак
Вісник Прикарпат. ун-ту. Сер. Хімія.–2002.–Вип.(ІІ).-С, 97-114
4
Вплив орієнтації волокнистих наповнювачів полімерного композиту на зношування та параметри мікрошорсткости поверхонь тертя

ЛМ Солтис, ГО Сіренко, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
3 2011
Залежність антифрикційних властивостей карбопластиків з орієнтованими волокнами від температури суміжної поверхні пари тертя

ГО Сіренко, ЛВ Базюк, ЛЯ Мідак, ВП Свідерський, ОС Дробот
Фізика і хімія твердого тіла 10 (4), 929-934
3 2009
Повзучість композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену при одновісному стисненні

ЛЯ Мідак, ГО Сіренко, ВП Свідерський
3 2004
Almashina Kh. V., Kuzishin OV, Midak L. Ya

NV Kovalishin
Biochemistry of diabetes 2, 141-157
3
Augmented reality technology within studying natural subjects in primary school

LY Midak, IV Kravets, OV Kuzyshyn, JD Pahomov, VM Lutsyshyn, …
Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in …
2 2019
Mobile Education and Augmented Reality technologies designed for chemistry study in general schools

YDP L.Y. Midak, O.V. Kuzyshyn, V.M. Lutsyshyn
Proceedings of the International Scientific Conference, 54-57
2* 2017
Wear Ability of Metal Surfaces in Lubrication with Polycomponent Compositions based on Chemical-Modification Rape-Oil

HO Sirenko, OV Кuzyshyn, LY Midak
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2 2013
Орієнтація волокнистих наповнювачів полімерного композиту та її вплив на зношування і параметри мікрошорсткості поверхонь тертя

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ЛМ Солтис, ЮД Пахомов
Математичні методи в хімії і біології 1 (2), 55-64
2 2013
Флуктуаційні зміни феногенетичної структури популяції Eristalis tenax L.(SYRPHIDAE, DIPTERA, INSECTA) з урбанізованої екосистеми прикарпаття: 1. Самці

АГ Сіренко, ЛЯ Мідак, ВР Третяк
Вісник Прикарп. ун-ту ім. Василя Стефаника, Сер. Біологія, Вип. ХІІІ.–Івано …
2 2009
Зношування металічних та полімерних поверхонь при мащенні полікомпонентними композиціями на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи

ОВ Кузишин, ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ЛМ Кириченко, ВІ Кириченко, …
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2 2008
Дослідження впливу технологічних параметрів та твердого мастила на механічні властивості композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену і карбонового волокна

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак
Полімерний журнал 26 (3), 186
2 2004
Технологія AUGMENTED REALITY як засіб для покращення ефективності вивчення хімічних дисциплін

ІВ Кравець, ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
1 2017
Використання 3D-зображень молекул під час вивчення хімічних дисциплін

ЛЯ Мідак, ОВ Кузишин, ЛВ Базюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
1 2017
Multicomponent compositions of sulphurized rapeseed oil for lubrication of bronze–steel pair

O Kuzyshyn, H Sirenko, L Midak
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 27
1 2013
Фізико-хемія поверхні карбонізованих та ґрафітованих волокон, отриманих за хемо-механо-активаційною технольоґією: 1. Теоретична частина та методи випробування

ГО Сіренко, ЛМ Солтис, ЛЯ Мідак, ІВ Кравець
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
1 2012
Методи лінійної множинної кореляції та реґресії в хемічному матеріялознавстві

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ОГ Сіренко
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
1 2011
Застосування лінійної множинної кореляції та реґресії в еколоґії

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, АГ Сіренко
Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Біологія.–Івано …
1 2011
Біохемія цукрового діабету: 2. Експериментальна частина–1

НВ Ковалишин, ХВ Алмашина, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
1 2010
Вплив вмісту компонентів композиційного полімерного матеріалу на основі політетрафторетилену на його механічні властивости

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ІВ Кравець
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
1 2009
Вплив технологічних параметрів на фізико-механічні властивості композиційного матеріалу на основі політетрафторетилену та карбонового волокна

ЛЯ Мідак, ГО Сіренко
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
1 2008
Effects of a solid lubricant and technological parameters on the friction, wear, and mechanical properties of a composite based on polytetrafluoroethylene powder

GO Sirenko, LY Midak
Powder Metallurgy and Metal Ceramics 45 (5-6), 230-238
1 2006
Вплив температури на повзучість композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену при постійному навантаженні

ГО Сіренко, ВП Свідерський, ЛЯ Мідак, ЛВ Караванович
1 2005
Застосування лінійної множинної кореляції та реґресії в екології

ЛЯ Мідак, АГ Сіренко, ГО Сіренко
Вісник прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 188-197
1
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ТЕМ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Л Мідак, Ю Пахомов, О Кузишин, Л Базюк, Х Буждиган
Освітні обрії 49 (2), 25-30
2019
Specifics of visualization of study material with augmented reality while studying natural sciences

L Midak, O Kuzyshyn, L Baziuk
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 192-201
2019
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЛЯ Мідак
ББК 32.973-01я5 І74, 184
2018
Розробка мобільного додатку для відтворення відеоматеріалів практичних робіт з хімії у середній школі

ІВК Л.Я. Мідак, Ю.Д. Пахомов, В.М. Луцишин
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …
2018
Використання технології Augmented Reality у процесі навчання майбутніх вчителів хімії у вищій школі

БЛВ Мідак Л.Я., Кузишин О.В.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …
2018
Використання технологій мобільного навчання на уроках хімії в закладах загальної середньої освіти

МЛ Я.
Інформаційні технології в освіті та науці, 184-187
2018
Особливості використання візуалізації зображень у процесі навчання майбутніх вчителів хімії за технологією доповненої реальності

ХБ Л.Мідак, І.Кравець, Л.Базюк
Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій
2018
Сучасні тенденції використання технологій мобільного навчання та доповненої реальності вчителями хімії

ОК Л. Мідак, В.Луцишин, Ю.Пахомов
Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій
2018
Технологія Augmented Reality як засіб для покращення ефективності вивчення хімічних дисциплін

КОВ Кравець І.В., Мідак Л.Я.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …
2017
Використання 3D-зображень молекул під час вивчення хімічних дисциплін

БЛВ Мідак Л.Я., Кузишин О.В.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід …
2017
ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

ЛЯ Мідак, ЮД Пахомов, ВМ Луцишин
СЕКЦІЯ: STEM-ОСВІТА: ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА, 211
2017
Загальний та кореляційний аналізи стану популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах

ОГ Сіренко, ГО Сіренко, ОВ Кузишин, ЛЯ Мідак
Математичні методи в хімії і біології, 48-68
2014
Wear-Resistant Properties of Multicomponent Compositions based on Chemically Modified Rapeseed Oil during Lubrication of Bronze–Steel Pair

OV Kuzyshyn, VI Kyrychenko, HO Sirenko, LY Midak, LM Kyrychenko
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2013
Гомеопа́тія як науковий метод лікування отрутами (огляд)

ЛЯ Мідак, ЮД Пахомов, ХВ Алмашина
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2012
Статистична оцінка знань студентів за модульною та ректорською контролями

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2010
Українські науково-термінолоґічні словники, у тому числі і хемічної термінолоґії, які знищені комуно-московським окупаційним режимом у 1933 році (після геноциду голодомором в …

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2009
Літературні джерела інформації з хемічної та іншої наукової термінолоґії та номенклатури

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, БМ Гуцуляк
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2009
Antifriction properties of polycomponent compositions based on chemical-modification rape-oil in lubrication with pair aromatic polyamide-steel.

HA Sirenko, LY Midak, OV Kuzyshyn, LM Kyrychenko, VI Kyrychenko
Polymer Journal (18181724) 30 (4)
2008
Вплив вмісту компонентів композиційного полімерного матеріалу на основі політетрафторетилену на його протизносні властивості

ГО Сіренко, ЛЯ Мідак, ІВ Кравець, ІМ Кузик
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …
2008
ФЛУКТУАЦІЙНІ ЗМІНИ ФЕНОГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ ERISTALIS TENAX L.(SYRPHIDAE, DIPTERA, INSECTA) З УРБАНІЗОВАНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ПРИКАРПАТТЯ: 2. САМКИ

АГ Сіренко, ЛЯ Мідак, ВР Третяк, ГО Сіренко
Вплив технологічних параметрів на фізико-механічні властивості композиційного матеріалу на основі політетрафторетилену та карбонового волокна

LY Midak, HA Sirenko
Автореферат диссертации Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами 2006 год

Д ДИССЕРТАЦИЙ
Мімікрія дзюрчалки бджоловидної (Eristalis tenax Linnaeus, 1758)(Diptera: Syrphidae). Оцінка ефективності забарвлення абдомену

ВР Третяк, АГ Сіренко, ЛЯ Мідак, ГО Сіренко
Трофічна спеціалізація імаґо сирфід (Syrphidae, Diptera, Insecta) в умовах Українських Карпат

ВЮ Шпарик, АГ Сіренко, ЛЯ Мідак

Наукові інтереси:
– технологія і властивості антифрикційних композитних полімерних
матеріалів; рідкі, хемотрибологія; математичні методи планування
та аналізу експерименту;
– безпека харчових продуктів; токсикологія синтетичних мийних
засобів;
– сучасні освітні технології навчання; цифрові інструменти навчання;
доповнена та віртуальна реальність в освіті.
Участь в професійних товариствах – член-кореспондент Академії
технологічних наук України; голова громадської організації «Майстерня
освітніх інновацій LiCo»
Професійна діяльність: курси «Фізична хімія», «Статистичні методи в
хімії», «Токсикологічна хімія», «Радіохімія та радіоекологія», «Сучасні
інформаційні технології (за професійним спрямуванням)», «Сучасні
освітні технології в хімії», «Сучасні інноваційні технології викладання
природничих дисциплін».