ІІІ курс ОР бакалавр (денна/заочна)

Тематика курсових робіт студентів ІІІ  курсу ОР бакалавр

спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія)

№ з/п Прізвище , ім’я Тема Науковий керівник
1 Бабій Анна Зміст та структура шкільної хімічної освіти Лучкевич Є.Р., Кузишин О.В.
2 Гавриляк Лідія Аналіз шкільних програм та підручників з хімії для закладів загальної середньої освіти Лучкевич Є.Р., Кузишин О.В.
3 Іванів Соломія Використання імерсивних технологій під час вивчення теми «Будова атома» Матківський М.П., Мідак Л.Я.
4 Криштафович Надія Організація самостійної діяльності учнів на уроках хімії Матківський М.П., Мідак Л.Я.
5 Стефанович Віталія Методика формування ключових понять з аналітичної хімії у шкільному курсі хімії Лучкевич Є.Р., Кузишин О.В.
6 Тисяк Адріана Використання технологій розвивального та групового навчання на уроках хімії Тарас Т.М., Мідак Л.Я.