IV курс ОР бакалавр (денна/заочна)

Затверджено на засіданні кафедри

хімії середовища та хімічної освіти

 

Тематика бакалаврських робіт

на 2022/2023 н. р.

для студентів ІV курсу ОР «бакалавр»

за спеціальністю «Середня освіта (Хімія)»  

1. Губарчук Любов Позакласна робота з хімії. Організація вечора «Посвята в хіміки» Матківський М.П., рецензент: Кузишин О.В.
2. Зобровська     Марія Прикладні аспекти харчової хімії під час викладання навчальних предметів природничої освітньої галузі Матківський М.П., рецензент:Кузишин О.В.
3.Кедик (Гасюк) Софія Хімічна компонента в інтегрованому курсі «Пізнаємо природу» для 5 класу закладів загальної середньої освіти Лучкевич Є.Р., рецензент:Мідак Л.Я.
4. Кізима Діана Розробка методичного забезпечення вивчення теми “Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі” Матківський М.П., рецензент:Кузишин О.В.
5. Ліцовська Андріана Дослідницьке навчання під час вивчення хімії. Хімія кави. Матківський М.П., рецензент:Кузишин О.В.
6. Лукач Галина  Проектна діяльність на уроках хімії. Хімія ароматів Лучкевич Є.Р., рецензент:Кузишин О.В.
7. Мартиняк Софія Формування предметних компетентностей з хімії в учнів 10 класу в закладах середньої освіти під час вивчення теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки». Матківський М.П., рецензент:Кузишин О.В.
8. Харук Олена Прикладні аспекти фармацевтичної хімії у шкільному курсі хімії: лікарські препарати як реактиви для домашніх експериментів Матківський М.П., рецензент:Кузишин О.В.
9. Храбатин Юлія Вивчення констант кислотності у шкільному курсі хімії при підготовці здобувачів освіти до науково-дослідної роботи та олімпіад. Лучкевич Є.Р.

 

 

 

Сох-41(заочне)
  1. Шатрук Світлана Іванівна
Екологічне виховання на уроках хімії Тарас Т. М.