ДОЦЕНТ БАЗЮК Л.В. ПРОВЕЛА ЕКСКУРСІЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА БАЗІ ПІДПРИЄМСТВА PADANA CHEMICAL COMPOUNDS.

Сьогодні 7.05.2018 доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти Базюк Лілія Володимирівна провела для студентів екскурсію на ТОВ “Рadana Сhemical Compaunds” відповідно вимог до лабораторного заняття з курсу “Хімія високомолекулярних сполук”. Метою виїзного заняття було розглянути теоретичні основи фізико-хімічних процесів, що протікають при переробці полімерів, технологічні процеси переробки пластмас і основні інгредієнти гумових сумішей; основні теоретичні передумови створення композиційних матеріалів; сировинні матеріали і вимоги, що до них висуваються. Знання, одержані студентами є основою подальшого глибокого вивчення різних галузей хімії ВМС: природних речовин, білків, хімії целюлози, хімічної технології пластичних мас, каучуків, гуми, хімічних волокон тощо. Вони дозволяють майбутньому фахівцю скласти наукову базу про переробку полімерів, надання їм певної форми (плівка, тканина, волокно) і структури, яка визначає найбільш корисні експлуатаційні властивості полімерних матеріалів.