Захист педагогічної практики для студентів ІІ курсу ОР «магістр» відбудеться 5 грудня о 12.00

Захист педагогічної практики студентів ІІ курсу ОР «магістр» 014.15 Середня освіта (Природничі науки) (денна форма навчання) відбудеться 5 грудня о 12.00 Комісія:  Доц. Тарас Т.М., доц. Матківський М.П., доц. Луцась А.В.     Лучкевич Г. В.     Коцюлим М. М. read more