Підсумковий захист виробничої (педагогічної) практики студентами-магістрантами другого року навчання спеціальності “Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)” денної форми навчання!

Майбутні фахівці показали високий рівень теоретико-методичної підготовки до виконання професійної діяльності вчителя природничих наук, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в процесі навчально-виховної роботи, а також запропонували рекомендації read more