В рамках звітної конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулося
успішне і продуктивне засідання підсекції «Сучасних інформаційних технологій та
хімічної освіти». Викладачі кафедри презентували власні здобутки, обговорювали
цікаві доповіді, дискутували з різних питань. Під час обговорення учасники
обмінювались думками. Отримані під час обговорення доповідей фідбеки дозволили
побачити нові аспекти презентованих дослідженнь, знайти потенціальні напрямки
подальших досліджень.