Захист практики студентів спеціальності Середня освіти (Хімія)

18 квітня відбувся захист виробничої педагогічної практики студентів 4 курсу
спеціальності Середня освіта (Хімія). Однією із основних цілей педагогічної практики
це перевірка теоретичних знань, які студенти набули протягом навчання та отримання
практичного досвіду роботи. Отже, наші студенти чудово справились із реалізацією
мети практики. Під час захисту практики студенти ділились своїми враженнями, своїми
розробками уроків, проведеними позакласними заходами, методами та прийомами
взаємодії з учнями. Під час захисту активно дискутували про методичні матеріалами,
які студенти або розробляли самі або використовували наявні, обговорювали
організацію роботи в різних закладах освіти, що були базою практики, методики
роботи, специфіку взаємодії з учнями та колегами. Аналіз результатів педагогічної
практики дозволив студентам визначити свої сильні та слабкі сторони, оцінити свої
досягнення та досягнення інших студентів, виявити можливі шляхи для подальшого
вдосконалення, які допоможуть їм впевнено впроваджувати себе у педагогічну
спільноту та досягати успіхів в професійній діяльності.