Підсумковий захист виробничої (педагогічної) практики студентами-магістрантами другого року навчання спеціальності “Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)” денної форми навчання!

Майбутні фахівці показали високий рівень теоретико-методичної підготовки до виконання професійної діяльності вчителя природничих наук, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в процесі навчально-виховної роботи, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.
Керівники оцінили проведену студентами роботу, проаналізували звітну документацію та надали корисні поради для майбутніх вчителів.
Кафедра щиро вітає Вас, магістранти!!!
Ви отримали цінний професійний досвід та показали високий рівень фахової підготовки!!!