Захист педагогічної практики магістрами ІІ курсу

Сьогодні Магістри ІІ курсу спеціальності Середня освіта Природничі науки захищали звіти педагогічної практики яку вони проходили  у ліцеях міста Івано-Франківська (Ліцей №3, Ліцей №18, Ліцей ім. Івана Пулюя (ПМЛ), Ліцей ім. Миколи Сабата (Українська гімназія №1)) з 25 жовтня по 19 листопада. Членами комісії були – доцент кафедри, к.х.н. А.В. Луцась та завідуюча кафедрою, доцент, к.х.н. Т.М. Тарас.  Магістранти дали узагальнений аналіз результатів педагогічної практики, представивши звітну документацію, оформлену згідно встановлених вимог та представили презентації перебігу практики, поділилися враженнями від її проходження та висловили пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Студенти продемонстрували належний рівень умінь і навичок, необхідних для виконання функцій вчителя  навчального закладу, професійних вмінь, знань методів, прийомів і форм викладання.