Самостійна робота студентів

Для студентів спеціальності 14.06 Середня освіта (Хімія)

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу  БОХ« БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ »

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу«ІСТОРІЯ ХІМІЇ»

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “РАДІОХІМІЯ”

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу  “ТЕХНІКА ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ЕКПЕРИМЕНТУ”

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ”

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ХІМІЇЇ”

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “МНХЕП”

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “ЕКОХІМІЯ”

Для студентів спеціальності 14.15 Середня освіта (Природничі науки)

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ»

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «ТМЗЗХЕ»

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ»