Підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів освіти

Згідно Наказу МОН №973 від 23.10.2019р. про ліцензування освітньої діяльності, кафедра має право на здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) Сторінка 17 Додатки до наказу МОН №973,  Відповідно пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15, пункту 1 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», з урахуванням рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.10.2019 (протокол № 156)

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «STEАM-освіта»

Програма підвищення кваліфікації_STEM

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. STEM-освіта: зміст, принципи, інструменти 6 4 0,33/

10

Модуль ІІ. Інноваційні технології та цифрові інструменти навчання для проведення STEM-уроків та підготовки STEM-проєктів 4 6 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Підготовка STEM-проєкту 6 4 0,33/

10

Розробники (контактні дані):

Мідак Лілія Ярославівна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0663486128, email: liliia.midak@pnu.edu.ua

Кузишин Ольга Василівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0957626034, email: olha.kuzyshyn@pnu.edu.ua

Базюк Лілія Володимирівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0667336270, email: liliia.baziuk@pnu.edu.ua

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «STEАM-освіта 2»

Програма підвищення кваліфікації_STEM-2

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. STEM-освіта: зміст, принципи, інструменти 6 4 0,33/

10

Модуль ІІ. Інноваційні технології та цифрові інструменти навчання для проведення STEM-уроків та підготовки STEM-проєктів 4 6 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Підготовка STEM-проєкту 6 4 0,33/

10

Розробники (контактні дані):

Мідак Лілія Ярославівна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0663486128, email: liliia.midak@pnu.edu.ua

Кузишин Ольга Василівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0957626034, email: olha.kuzyshyn@pnu.edu.ua

Базюк Лілія Володимирівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0667336270, email: liliia.baziuk@pnu.edu.ua

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Прикладні аспекти харчової та токсикологічної хімії»

Програма підвищення кваліфікації_ХТХ

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. Безпека продуктів харчування. Основи раціонального харчування. 6 4 0,33/

10

Модуль ІІ. Основи хімічної токсикології: нітрогенвмісні шкідливі речовини, пестициди, важкі метали, антибіотики. Токсикологія харчових добавок. 4 6 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Методи перевірки якості продуктів харчування. Токсичні речовини в продуктах харчування та косметичних засобах 6 4 0,33/

10

Розробники (контактні дані):

Мідак Лілія Ярославівна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0663486128, email: liliia.midak@pnu.edu.uaРозробники (контактні дані):

Кузишин Ольга Василівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0957626034, email: olha.kuzyshyn@pnu.edu.ua

Базюк Лілія Володимирівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0667336270, email: liliia.baziuk@pnu.edu.ua

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Основи хімічної технології»

Програма підвищення кваліфікації_ОХімТехн

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. Сировина та енергетика в неорганічному синтезі. Виробництво окремих неорганічних речовин (сульфатної та азотної кислот, мінеральних добрив, силікатів). 4 6 0,33/

10

Модуль ІІ. Промисловий органічний синтез. Виробництво окремих органічних речовин аліфатичного та ароматичного ряду. Охорона навколишнього середовища. 6 4 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Розв’язування задач прикладного характеру. 6 4 0,33/

10

Розробник  (контактні дані):

Матківський Микола Петрович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 097-3778123, email: mykola.matkivskyi@pnu.edu.uaРозробник  (контактні дані):

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Стандартизація і сертифікація в освітній діяльності»

Програма підвищення кваліфікації_Ст і Серт

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. Базові поняття про стандартизацію і сертифікацію в освітньому процесі: вітчизняний та закордонний досвід. 4 6 0,33/

10

Модуль ІІ. Фахові поняття та компетентності курсу згідно ДСТУ, Положення та нормативних документів Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки компетентності України 6 4 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Розробка нормативних документів для навчального закладу. 6 4 0,33/

10

Розробник  (контактні дані):

Матківський Микола Петрович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 097-3778123, email: mykola.matkivskyi@pnu.edu.uaРозробник  (контактні дані):

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Хімічний експеримент та сучасні освітні технології»

Програма підвищення кваліфікації_Хім_експеримент

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. . Демонстраційний хімічний експеримент під час проведення STEАM-уроку. 2 2 6 0,33/

10

Модуль ІІ. Практичні роботи з хімії: компетентнісний підхід. 6 4 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Хімічний експеримент в умовах офлайн- та онлайн-навчання. 8 2 0,33/

10

Розробники (контактні дані):

Мідак Лілія Ярославівна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0663486128, email: liliia.midak@pnu.edu.ua

Кузишин Ольга Василівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0957626034, email: olha.kuzyshyn@pnu.edu.ua

Базюк Лілія Володимирівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0667336270, email: liliia.baziuk@pnu.edu.ua

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Прикладні аспекти медичної та фармацевтичної хімії»

Програма підвищення кваліфікації_МФХ

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. Медична хімія: кислотно-основні рівноваги в біологічних розчинах. Застосування комплексних сполук у медицині. 6 4 0,33/

10

Модуль ІІ. Фармацевтична хімія: лікарські засоби неорганічної та органічної природи, біологічно активні сполуки. 4 6 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль: Ідентифікація та кількісне визначення. Розв’язування задач побутового, виробничого, екологічного та пізнавального змісту. 6 4 0,33/

10

Розробники (контактні дані):

Мідак Лілія Ярославівна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0663486128, email: liliia.midak@pnu.edu.ua

Кузишин Ольга Василівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0957626034, email: olha.kuzyshyn@pnu.edu.ua

Базюк Лілія Володимирівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0667336270, email: liliia.baziuk@pnu.edu.ua

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Методика навчання природничим дисциплінам»

Програма підвищення кваліфікації МВПД

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. Зміна підходів у викладанні та навчанні. Зміни концепцій та начання за допомогою аналогій. 6 4 0,33/

10

Модуль ІІ. Навчання в процесі виконання практичних та лабораторних робіт. (Робота в лабораторіях кафедри) 4 6 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Підготовка плану заняття з використанням розглянутих методик (вибір викладача) 6 4 0,33/

10

Розробники (контактні дані):

Луцась Анна Віталіївна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти,   тел.  09913864888,    email:  anna.lucas@pnu.edu.ua

Малахова Ірина Володимирівна, завідуюча лабораторіями кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0509490973, email: iryna.malahova@pnu.edu.ua

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Сучасні підходи у навчанні хімії»

Програма підвищення кваліфікації СПУНХ

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. Зміна підходів у викладанні та навчанні. Сучасний учень та роль вчителя.

Проблемне навчання.

4 6 0,33/

10

Модуль ІІ. Метод кейсів: особливості проектування та застосування.

Особливості використання фасилітації в освітньому процесі.

Алгоритм побудови тренінгового заняття.

(Робота в лабораторіях кафедри)

6 4 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Робота в групах. Розробка власного заняття. 6 4 0,33/

10

Розробники (контактні дані):

Луцась Анна Віталіївна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти,   тел.  09913864888,    email:  anna.lucas@pnu.edu.ua

Малахова Ірина Володимирівна, завідуюча лабораторіями кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0509490973, email: iryna.malahova@pnu.edu.ua

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в хімії»

Програма підвищення кваліфікації ІКТ

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. . Цифрові інструменти вивчення хімії. 6 4 0,33/

10

Модуль ІІ. Технологія доповненої реальності. Віртуальна реальність. Сучасні мобільні додатки з хімії. 4 6 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Віртуальні хімічні лабораторії. Онлайн-ресурси для організації навчального процесу 8 2 0,33/

10

Розробники (контактні дані):

Мідак Лілія Ярославівна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0663486128, email: liliia.midak@pnu.edu.ua

Базюк Лілія Володимирівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0667336270, email: liliia.baziuk@pnu.edu.ua

Кузишин Ольга Василівна, доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0957626034, email: olha.kuzyshyn@pnu.edu.ua

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Теорія неорганічної хімії»

Програма підготовки кваліфікації НХ

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. Основи загальної хімії. Неорганічні речовини та їх реакції. 6 4 0,33/

10

Модуль ІІ. Лабораторний практикум з неорганічної хімії. (Робота в лабораторіях кафедри) 4 6 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Підготовка плану лабораторного заняття з неорганічної хімії (вибір викладача) 6 4 0,33/

10

Розробники (контактні дані):

Луцась Анна Віталіївна, доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії середовища та хімічної освіти,   тел.  09913864888,    email:  anna.lucas@pnu.edu.ua

Малахова Ірина Володимирівна, завідуюча лабораторіями кафедри хімії середовища та хімічної освіти, тел. 0509490973, email: iryna.malahova@pnu.edu.ua

Програма підвищення кваліфікації
педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Найменування програми «Прикладні аспекти хімії природних сполук»

Програма підвищення кваліфікації ХПС

30 год. (1 кредит ЄКТС)

Назви змістових модулів на навчальних тем Кількість годин
Лекції Практичні /

Семінарські /

Лабораторні

заняття

Самостійна робота Контрольна робота Всього кредитів /

годин

Модуль І. Речовини первинного метаболізму. Предмет і основні напрямки хімії природних сполук. Місце хімії природних сполук (ХПС) в системі природничих наук, її основні задачі. Принципи класифікації природних сполук. 4 6 0,33/

10

Модуль ІІ. Речовини вторинного метаболізму. Найпростіші біфункціо­нальні природні сполуки. Алкалоїди. Фенольні та інші природні сполуки 6 4 0,33/

10

Модуль ІІІ. Практичний модуль. Методи одержання природних сполук з природної сировини 6 4 0,33/

10

Розробник (контактні дані):

Тарас Тетяна Миколаївна, доцентка, кандидатка хімічних наук, завідувачка кафедри хімії середовища та хімічної освіти,   тел. 0503733199, email: tetiana.taras@pnu.edu.ua